Hoofdstuk 3

We doen het solide

Pagina icoon

We willen een aantrekkelijke en een goed bereikbare regio blijven. Daarom blijven we investeren in het bestaande wegen- en fietsnetwerk. Want de infrastructuur is goed. We gaan wegen verbeteren, vervangen en we zorgen voor een betere doorstroming. Maar naast deze opties, gaan we ook investeren in duurzame alternatieven om de druk op de weg te verminderen. Bijvoorbeeld door het aanleggen van hoogwaardige snelfietsroutes.

Het wordt voor jou als fietser beter en veiliger

De provincie stelt de komende jaren tien miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van knelpunten in het fietsnetwerk. Dit is ook vastgelegd in het strategisch plan verkeersveiligheid. Simpel gezegd: we gaan de infrastructuur verbeteren waardoor de verkeersveiligheid vergroot wordt. We willen de komende jaren een dalende trend zien in het aantal ernstige verkeersslachtoffers, want helaas hebben we daar mee te maken. We willen het voor jou als fietser veiliger en makkelijker maken om de fiets te pakken. Zo zijn we onder andere van plan om de fietspaden te verbreden, brengen we reflectie aan zodat je beter kunt zien waar je fietst in het donker, maken we de bermen steviger en zorgen we voor goed uitzicht bij kruispunten. Maar we gaan ook kijken waar we de rijsnelheid op landbouwwegen kunnen verlagen en zorgen dat fietsers langs landbouwwegen kunnen fietsen.


Verkorten reistijden met de auto

We gaan de reistijden verkorten. Dat is voor jou ook aantrekkelijk. We gaan dit doen op de belangrijkste routes door het optimaal afstellen van verkeerslichten, het aanleggen van rotondes en het verhogen van de maximumsnelheid (waar dat op een verantwoorde manier kan). De belangrijke verbindingen waar we aandacht aan besteden, zijn:

  • Almere (vanaf A27) – Nijkerk (N305/N301)
  • Almere (vanaf A27) – Zeewolde – Dronten (N305)
  • Lelystad – Harderwijk (N302)
  • Enkhuizen – Lelystad – Dronten – Kampen - Zwolle (N307)
Afbeelding van een snelheidsbord. Honderd kilometer per uur

Op plekken waar het kan nemen we obstakels weg en verhogen we de maximumsnelheid naar 100 km/u. We houden de verkeersstromen in de gaten en stellen verkeerslichten zo goed mogelijk af. Ook onderzoeken we de toepassingen van intelligente verkeerslichten (I-VRI’s) om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.


Betaalbaar voor iedereen

We willen dat het openbaar vervoer betaalbaar is voor iedereen. Ouderen, studenten, inwoners met een laag inkomen, inwoners met een hoog inkomen. Als het ‘gewone’ openbaar vervoer te duur wordt, zoeken we naar alternatieven: een buurtbus, speciaal vervoer naar een openbaar vervoer-knooppunt en een platform voor vraaggericht openbaar vervoer en een goede doorstroming, meer comfort en goede reisinformatie. Het ontwerp van het toekomstige netwerk staat in het regionaal OV Toekomstbeeld, dat de provincie heeft gemaakt met gemeenten, het Rijk, vervoerders en belangenorganisaties.


Samenwerking OV-Oost

Hoe zit het met ouderen, kunnen zij ook goed reizen met het openbaar vervoer? Is het veilig? Komen de bussen wel op tijd? Vallen de ritten niet uit? Zijn de kosten niet te hoog? OV-Oost is een samenwerkingsverband tussen de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel die deze dingen in de gaten houdt en werkt aan verbetering.

Afbeelding van een man in een bus

Doe mee! We doen het samen.

Zoals je hebt kunnen lezen zijn we het als provincie Flevoland écht van plan om het anders te doen. Slim, schoon en solide. We willen de provincie verduurzamen in allerlei opzichten. We nodigen jou als Flevolander ook uit om hier aan mee te doen. We bieden jou een tal van opties zodat je een weloverwogen keuze kunt maken welk vervoersmiddel je pakt. Zien we jou straks op de fiets van Almere naar Lelystad fietsen?